Calmodulin activates-

Calmodulin activates ?
a) Muscle phosphorylase
b) Protein kinase
c) 2, 3 DPG
d) Glucokinase
Correct Answer - A
Ans. A. Muscle phosphorylase
Calcium - calmodulin complex activates myosin light kinase (myosin
kinase) which is a phosphorylase and phosphorylate myosin head.